Status uređaja na servisu

Pristup svim vašim uređajima na servisu

Autorizacioni ključ  
 

Pristup pojedinačnom servisnom nalogu

Broj servisne prijemnice
Serijski broj (s/n)